SMİR TESTİ ( PAP SMEAR TESTİ ), SERVİKAL SÜRÜNTÜ ALMAK

PAP SMEAR TESTİ (PAP SMİR TESTİ)

      

PAP SMEAR

    
Pap Smear Test, rahim ağzı kanseri için yapılan bir tarayıcı testdir. Şikayeti olmayan, 18 yaşını doldurmuş ve seksüel yaşamı başlamış bayanlara, yılda bir yapılımalıdır.
 
Jinekolojik muayene sırasında, doktor tarafından steril özel bir çubukla rahim ağzındaki hücrelerden sürüntü şeklinde bir örnek cam üzerine alınır. Alınan bu örnek labaratuvar'a (patolojiye) gönderilerek incelettirilir.Daha önce serviks kanseri en çok görülen kadın genital sistem kanseri iken, şu anda üçüncü görülen kanser durumuna gelmiştir. Ayrıca kanser tanısı da erken konduğu ve tedavisi erken yapıldığı için serviks kanserine bağlı ölüm oranında da ciddi bir azalma kaydedilmiştir. Smear testi 2001 yılından beri daha çok Bethesda sistemi iel değerlendirilmekte ve tedavisi bu yeni sisteme göre planlanmaktadır.

  Rahim ağzı kanseri artık daha çok cinsel geçişli bir hastalık olarak kabul edilmekte ve human papillomavirus (HPV) kanserin en önemli sorumlusu olarak kabul edilmektedir. HPV virüsünün yaklaşık 100 kadar tipi tanımlanmış ve bunlardan 30 tanesinin genital sistem enfeksiyonlarına yol açtığı gösterilmiştir. A.B.D’de cinsel olarak aktif kadınların %30’unda HPV virüsüne rastlanmıştır. Yine bir çalışmada 20 yaşlarındaki kadınların %25’inde HPV virüsü olduğu görülmüştür. Smear testi anomalisi olan, yani rahim ağzında kanser öncesi değişikliği olan ve serviks kanserli hastaların %100’ünde HPV’nin pozitif olduğu görülmüştür. HPV’nin pozitif olması kanser için en büyük risk faktörünü oluşturmakla birlikte; sigara kullanımı, birden fazla partnerle birlikte olma, birden fazla çocuk sahibi olma, uzun süre doğum kontrol hapı kullanma, başka bir cinsel hastalık geçirme ve bağışıklık sistemi bozuklukları HPV ile birlikte kanser riskini artıran diğer faktörlerdir.

HPV’nin 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 ve 68. tipleri kanser açısından daha yüksek tiplerdir. Smear testi değerlendirmesinde ve tedavinin planlanmasında virüs tiplendirilmesinin gerekliliği konusunda henüz bir görüş birliği bulunmamaktadır.

DEĞERLENDİRME

Genelikle rahim ağzı normal hücrelerin, kanser hücrelerine geçişi ani değildir. Belirti verneyen ve pre-malin denilen, kanser öncesi hastalıklar, yılda bir Pap test yaptıranlarda, bu dönemde farkedilir. Kanser öncesi hastalıkların tedavisi çok kolay ve çok başarılıdır. Hasta, kanser teşhisi almadan fark edilmiş ve büyük tedavi işlemleri gerektirmeden tedavi edilmiş olur. Gelecek olan bir kanserden de kurtulur. Pap Smear Testi, yılda bir yaptırabilen ve bu uygulamayı tüm popülasyona ulaştırabilen uygar ülkelerde Rahim Ağzı Kanseri (Serviks Kanseri)ne rastlamak nadirdir.

Değerlendirmede, biri klasik ve eski olan, Class 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak isimlendirilen beş sınıf esasına dayanılan, sınıflandırma yöntemi, diğeri ise Bethesda sistemi denilen yeni yöntem kullanılır. Amaç, normal hücreleri, atipik hücreleri veya ara hücreleri, tanımlanıp daha ileri tetkik veya takip konusunda tavsiye bildirmektir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !